Türkiye’deki büyükşehir belediyeleri

Türkiye’de kaç tane büyükşehir belediyesi vardır ? sorusuna cevaben, genel kültür açısından değinmek istediğim mini bir entry. Şimdilik toplam 16 tane büyük şehir belediyesi vardır.

Bunlar ;

 1. Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
 2. Ankara – “”
 3. Antalya – “”
 4. Bursa – “”
 5. Diyarbakır – “”
 6. Erzurum – “”
 7. Eskişehir – “”
 8. Gaziantep – “”
 9. Mersin – “”
 10. İstanbul – “”
 11. İzmir – “”
 12. Kayseri – “”
 13. Kocaeli – “”
 14. Konya – “”
 15. Sakarya – “”
 16. Samsun – “”

Büyükşehir belediyeleri Türk belediyeciliğine 1984 yılında girmiş olan üst kademe belediyeleridir. Bu belediyeler 1982 anayasasının 127. maddesindeki ” büyük yerleşim yerlerinde özel yönetim biçimleri oluşturulabilir ” hükmüne dayanılarak 1984 yılında kurulmağa başlanmıştır. O tarihe kadar, Türkiye’de belediyelerin hizmet alanları iç içe geçmezdi. Büyükşehir belediyeciliğinde ise, büyükşehir hizmet alanı içinde birden çok ilçe veya birinci kademe belediyesi vardır. Dolayısıyla, belediye hizmeti aynı zamanda hem büyükşehir, hem de ilçe belediyesi eliyle yürütülür.Ancak, yasa büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yürüttükleri hizmet türlerini birbirinden ayırmıştır.
Büyükşehir sınırları içersindeki ilçe belediyelerini il içersindeki diğer ilçe belediyelerinden ayırmak için, bu belediyeler genellikle metropolitan ilçe belediyesi olarak adlandırılırlar.

http://tr.wikipedia.org

Yorumlarınızı burada yayınlamak isteriz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.