İşletme ve Muhasebe

Teknolojiden bahseden bir sayfa durup duruken muhasebeden, işletmeden neden bahsediyo demeyin ara sıra çoğumuza lazım oluyor. Eğitim ve eğitim olmazsa olmazımız. Malum Aöf’den çook nasiplenen var.
En çok rabet gören derslerden biridir, muhasebe bu dersin ilk konusudur diyerekten etrafımızda topladığımız, edindiğimiz bilgiler doğrultusunda işletme ve muhasebe hakkında giriş yapacağız.

İşletme insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işgücü araç para ve hammadde gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde biraraya getirerek mal ve hizmet üreten iktisadi birimlere denilmektedir. İşletmenin amaçları; çalışanların güvenliği, işletmenin devamlılığı, topluma hizmet, kar etmek, likidite ve diğer amaçlar. Bu amaçlar birbirlerini tamamlamaktadır. İşletmenin türlerini ele alırsak, faliyet konularına göre işletmeler bunlar; hizmet, turizm, tarım madencilik, üretim, ticaret, eğitim ve sağlık işletmeleridir. Mülkiyet bakımından işletmeler özel, karma ve kamu işletmeleridir. Fonkisyonel olarak işletmeler; finansman, üretim, pazarlama ve insan kaynakları gibi işlevler işletmenin en iyi şekilde yerine getirmesi gereken yöntemlerdir. İşletme yönetiminin işlevleri ise; yöneltme, koordşnasyon ve denetim, örgütleme ve planlamadır. İşletme hakkında bildiklerimiz, bulduklarımız bu kadar şimdide muhasebemize bakalım.

Muhasebe, para ile ifade edilen işlemre ait bilgileri kaydemej, özetlemek, sınıflandırmak, yorumlamak ve analiz etmek ile ilgili kurumlara rapor halinde sunulmasıdır. İşlevsel olarak muhasebe; kaydetme, özetleme, sınıflandırma ve analiz ve yorum yapmadır. Finansal muhasebe diye adlandırılan genel ve işletme muhasebesi olarak adlandırılan maliyet muhasebesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Yazıyı anlaşılması yorumlanması ve karıştırlmaması amacı ile fazla tutmuyoruz. İleriki muhasebe yazısı ile… Bu link ile muhasebe yazılarını takip edebilirsiniz.

One Reply to “İşletme ve Muhasebe”

  1. Geri bildirim: İşletme hazırlık çıkmış final soruları | Digital Dünyam

Yorumlarınızı burada yayınlamak isteriz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.