Ereğli Cehennemağzı Mağaraları

Konya veya Marmara Ereğlisi değil! Karadeniz Zonguldak Ereğli’sinden bahsediyoruz. Zonguldak’ın en güzide ilçesinden biri olan Ereğli’de bulunan, M.S. 30 M.S. 1453 Roma ve Bizans dönemlerinde kullanılan mağaralardan bilgi verelim istedik.(gidip gördük)

Belediyenin gözetimi ve bakımı altına alınmış Cehennemağzı mağaraları sırasıyla; Kilise Mağarası, Harables ve Ayazma. Bunların yanında ufak mağaralarda mevcut.

Kilise Mağarası :

Doğal bir mağara olup, kısmen kayaların yontulmasıyla düzleştirilmiş Roma ve Bizans dönemlerinde (M.S. 30 –M.S. 1453) ibadet yapmak için kilise olarak kullanılmıştır.

Mağara ilk defa Roma döneminde Hıristiyanlığın yönetim tarafından yasaklandığı zamanlarda kullanılmaya başlanmıştır.


Tabanda geometrik ve bitkisel desenli mozaik bulunmakta, zaman içinde tahrip olan mozaik günümüzde kısmen korunmaktadır. Mağaranın sağ tarafında lahit koymak için bir niş yapılmış, kaynaklara göre burada aziz Nikolas’ın Lahit’inin olması gerekmektedir. Ancak günümüzde sadece Lahit’in yeri mevcuttur. Bunun dışında girişin sol tarafında kilisenin apsis kısmı yer almakta, mağaranın içinde Roma ve Bizans dönemine ait taş eserler ve duvarlarda mum yapmak için yapılmış nişler mevcuttur. Mağaranın dışında Bizans döneminde yapılmış kesme taş ve tuğladan ibaret bir duvar bulunmaktadır.

Harables Mağarası :

Mitolojiye göre M.Ö.1200’lerde efsanevi argonot seferi sırasında buraya gelen Herakles kral Eurystheus’un kendisine verdiği 12 adet görevden en zor olanı bu mağarada gerçekleştirilmiştir.

Bu mağaraya girerek Hades’in ülkesine(cehenneme) gitmiş ve kralın isteği üzerine hades’in cehennemi bekleyen üç başlı köpeği Kerberos’u burada yeryüzüne çıkarmıştır. Mitolojiye göre civarda bulunan eğrelti otları Kerberos adlı köpeğin yeryüzüne çıktığı bu mağara önünde havlaması neticesinde ağzından çıkan köpüklerle oluşmuştur.

Herakles kral Eurystheus’un kendisine verdiği en zor görevi burada gerçekleştirdiği ve yerel halka yardım ettiği için yerel halk olan Mariandynler buraya Herakles adını vermiştir. Daha sonraki dönemlerde herakles’in anısına konan şehir isimlerinden ayırmak için buraya Karadeniz Ereğli’si adı verilmiştir.

Dar bir geçitten sonra mağaraya inilmekte, içeride büyük ve derin bir su kütlesi tavanda evrimini tamamlamamış sarkıtlar ve mağara içinde ilerledikten sonra sağ tarafta başka yerlere bağlantıyı sağlayan dar bir geçit bulunmaktadır.

Ayazma Mağarası :

Büyük ve doğal bir mağara olup, tavanı çapa ve el baltası ile düzeltilmiş olmalıdır. Mağaranın batısında büyük bir gölet bulunmaktadır.

Roma ve Bizans döneminde kullanılan mağaranın suyu kutsal sayıldığından ayazma adını almıştır.Muhtemelen dinsel törenlerin yapılması için kullanılmıştır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.