Posts Tagged ‘zonguldak’

Ülkemizin milli parkları

Salı, Eylül 28th, 2010

Genel kültür ve eğitim amaçlı bu yazımızda, ülkemizin milli parklarının isimlerini ve açıklamasını yazalım istedik. Türkiye’de gerek dinlenme ve gerekse ormanların biyolojik zenginliğini korumak için bazı ormanları, doğal fantastik alanları milli park ve doğayı koruma alanı haline getirilmiştir.

Başlıca doğal milli parklar ve bulunduğu iller ;

Balıkesir – Kuş Cenneti
Zengin ve çeşitli kuş toplulukları, tabii bitki toplulukları, kuş gözlemleme mekanı, eğitim, turizm

Balıkesir – Kaz Dağı
Bitki örtüsü, biyolojik çeşitlilik ve fauna zenginliği, turizm çeşitliliği, eğitim


Bursa – Uludağ
Jeolojik yapı ve çok zengin tabii bitki toplulukları, dağ ve kış sporları, ekoturizm, kültürel zenginlik, alpin zon sulak alanları, alpin zon bitki ve hayvan türleri zenginliği, Mayer’in Orman Zonlarını tasnif ettiği dağ silsilesi, turizm, eğitim, zengin Osmanlı Türk (kuruluş dönemi, Anadolu-Balkan-Kafkas,vb…) kültürü, eğitim, sağlık turizmi başta olmak üzere son derece zengin turizm çeşitliliği…

Çanakkale – Gelibolu Yarımadası
Türk ve dünya harp tarihi, şehidlikler, tabii bitki ve hayvan toplulukları ile jeomorfolojik oluşumlar, turizm, eğitim

Ankara – Soğuksu
Tabii bitki toplulukları, önemli ve nadir kuş üreme mekanları (Kara akbaba), eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm

Konya – Beyşehir Gölü
En geniş milli park alanıdır. Göçmen kuşların göç güzergahı üzerinde bulunması, göl ve yakın çevresinin görülmeye değer üstün nitelikteki peyzaj güzellikleri ile göl ve içerisindeki çeşitli büyüklüklerde yaklaşık 60 civarında adanın kuşlar için üreme, beslenme, yumurtlama ve güvenle kuluçka yapmasına imkân sağlaması, bu sebeple taşıdığı iyi bir barınak/sulak alan niteliği, potansiyel su sporlarına elverişli kıyıları, tür çeşitliliği çok fazla olan orman ekosistemi, Eflatun Pınarı, çok sayıdaki mağaraları, Eşrefoğlu Camisi gibi tarihi-kültürel zenginliği ve özellikle Selçuklu Dönemine ait kültürel kaynakları, Millî Parkın bazı önemli kaynak değer bileşenlerini oluşturmaktadır. Ayrıca tarihi kalıntılar ve tarihi eserler, camiler, hanlar, kervansaraylar, kuş göç yolları üzerinde bulunuşu, jeomorfolojik oluşumlar, çok değerli tabii bitki toplumları,zengin kuş toplulukları ve hidrolojik özellikler, güneşin gizemli batışını seyir, turizm, eğitim açılarından çok önemli bir Millî Parkımızdır.


Isparta – Kızıldağ
Tabii bitki toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm

Isparta – Kovada
Tabii bitki ve hayvan toplulukları, manzara, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm

Aydın – Dilek Yarımadası
Akdeniz’in en iyi korunan maki florası, jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan toplulukları, dinlenme ve eğlenme, turizm çeşitliliği, sulak alanlar

Manisa – Spil Dağı
Jeolojik yapı zenginliği, tabii ve endemik bitki ve hayvan toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm

Antalya – Termesos(Güllük Dağı)
Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, eğitim, manzara, dinlenme ve eğlenme, turizm


Antalya – Köprülü Kanyon
Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, jeolojik oluşumlar, turizm, eğitim

Zonguldak – Yedi Göller
Tabii bitki ve hayvan toplulukları, manzara, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim, dağ ve orman sporları, ekoturizm, eğitim…

Adıyaman – Nemrut Dağı
Tarihi açık hava müzesi, güneşin gizemli doğuşunu seyir, turizm, eğitim

Diğer milli parklara buradan bakabilirsiniz.

Ereğli Cehennemağzı Mağaraları

Çarşamba, Eylül 22nd, 2010

Konya veya Marmara Ereğlisi değil! Karadeniz Zonguldak Ereğli’sinden bahsediyoruz. Zonguldak’ın en güzide ilçesinden biri olan Ereğli’de bulunan, M.S. 30 M.S. 1453 Roma ve Bizans dönemlerinde kullanılan mağaralardan bilgi verelim istedik.(gidip gördük)

Belediyenin gözetimi ve bakımı altına alınmış Cehennemağzı mağaraları sırasıyla; Kilise Mağarası, Harables ve Ayazma. Bunların yanında ufak mağaralarda mevcut.

Kilise Mağarası :

Doğal bir mağara olup, kısmen kayaların yontulmasıyla düzleştirilmiş Roma ve Bizans dönemlerinde (M.S. 30 –M.S. 1453) ibadet yapmak için kilise olarak kullanılmıştır.

Mağara ilk defa Roma döneminde Hıristiyanlığın yönetim tarafından yasaklandığı zamanlarda kullanılmaya başlanmıştır.


Tabanda geometrik ve bitkisel desenli mozaik bulunmakta, zaman içinde tahrip olan mozaik günümüzde kısmen korunmaktadır. Mağaranın sağ tarafında lahit koymak için bir niş yapılmış, kaynaklara göre burada aziz Nikolas’ın Lahit’inin olması gerekmektedir. Ancak günümüzde sadece Lahit’in yeri mevcuttur. Bunun dışında girişin sol tarafında kilisenin apsis kısmı yer almakta, mağaranın içinde Roma ve Bizans dönemine ait taş eserler ve duvarlarda mum yapmak için yapılmış nişler mevcuttur. Mağaranın dışında Bizans döneminde yapılmış kesme taş ve tuğladan ibaret bir duvar bulunmaktadır.

Harables Mağarası :

Mitolojiye göre M.Ö.1200’lerde efsanevi argonot seferi sırasında buraya gelen Herakles kral Eurystheus’un kendisine verdiği 12 adet görevden en zor olanı bu mağarada gerçekleştirilmiştir.

Bu mağaraya girerek Hades’in ülkesine(cehenneme) gitmiş ve kralın isteği üzerine hades’in cehennemi bekleyen üç başlı köpeği Kerberos’u burada yeryüzüne çıkarmıştır. Mitolojiye göre civarda bulunan eğrelti otları Kerberos adlı köpeğin yeryüzüne çıktığı bu mağara önünde havlaması neticesinde ağzından çıkan köpüklerle oluşmuştur.

Herakles kral Eurystheus’un kendisine verdiği en zor görevi burada gerçekleştirdiği ve yerel halka yardım ettiği için yerel halk olan Mariandynler buraya Herakles adını vermiştir. Daha sonraki dönemlerde herakles’in anısına konan şehir isimlerinden ayırmak için buraya Karadeniz Ereğli’si adı verilmiştir.

Dar bir geçitten sonra mağaraya inilmekte, içeride büyük ve derin bir su kütlesi tavanda evrimini tamamlamamış sarkıtlar ve mağara içinde ilerledikten sonra sağ tarafta başka yerlere bağlantıyı sağlayan dar bir geçit bulunmaktadır.

Ayazma Mağarası :

Büyük ve doğal bir mağara olup, tavanı çapa ve el baltası ile düzeltilmiş olmalıdır. Mağaranın batısında büyük bir gölet bulunmaktadır.

Roma ve Bizans döneminde kullanılan mağaranın suyu kutsal sayıldığından ayazma adını almıştır.Muhtemelen dinsel törenlerin yapılması için kullanılmıştır.