İslamiyet öncesi Türk kültür ve uygarlığı

“Tarihini Bilmeyen Bir Millet Yok Olmaya Mahkumdur” sözünden yola çıkarak, M. Kemal Atatürk’ün sözü ile devam ederek; “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir.” sınavlara hazırlanan, tarih ve kültür bilgilerini tazelemek isteyenler için yazı dizimizi başlattık. Bir kaç kaynaktan araştırmalarımız sonucunda bulduğumuz yazıları paylaşacağız.

Tarih; Gözlem yapmayan, tekrarlanmayan, objektif, kanun ve kural olmayan bir bütündür diyebiliriz.

İslamiyet öncesi Türk tarihi

Türklerin Orta Asya göçlerinin nedenleri;

– Yaşanan kötü iklim
– Siyasi sebepeler
– Beslenme ve barınma
– Çin baskısı

Bunun sonucunda İslam öncesindeki Türkler, göçebe yaşamlarından dolayı yazıya geç başlamaları, mimari eksiklikler, tarımın gelişmemesi vb. durumlar oluşmuştur.

Asya Hun İmparatorluğu

– Tarihte bilinen ilk Türk devletidir.
– Kurucusu Teoman’dır
– Metahan zamanında Çin’i istila etmiştir fakat yerleşmemişlerdir.
– İlk düzenli Türk ordusu kurulmuştur.


Göktürkler

– Tarihte Türk adı ile bilinen ilk Türk devletidir.
– 552’de Bumin Kağan tarafından kurulmuştur.
– İlk defa yazıyı kullanmışlardır.

Uygurlar

– Yerleşik yaşama geçen ilk topluluktur.
– Kurucusu Kutluk Kül Bilge Kağandır.
– Mimarileri ve tarımı gelişmiştir.
– Çinlilerden kağıt ve matbaayı öğrenmişlerdir.

Hazarlar

– Museviliği benimseyen tek Türk devletidir.
– Ticaretle uğraşmışlardır.

İslamiyet öncesi kurulan Türk devletleri, diğerleri ; Avrupa Hun, Avarlar, Bulgarlar, Macarlar, Peçenekler, Uzlar, Sabarlar, Türgişler, Kırgızlar, Karluklar, Kıpçaklar ve Akhunlar.


Kavimler göçü

– 375 yılında başlamış. Sonuçlarında;
– Avrupa hun devleti kurulmuş.
– Etnik yapı değişmiş.
– Roma doğu ve batı olarak ikiye bölünmüş. Doğu Roma(Bizans)

Türklerin kullandığı takvimler

– On iki hayvanlı Türk takvimi
– Celali takvim
– Takvim-i Garbi
– Rumi takvim
– Hicri takvim
– Miladi takvim

İslamiyet öncesi Türk kültür ve uygarlığı video anlatım

Tags: , , , , , , , ,

4 Responses to “İslamiyet öncesi Türk kültür ve uygarlığı”

 1. Anonymous dedi ki:

  bilgi için tesekkür:)

 2. Anonymous dedi ki:

  güzel paylaşım..

 3. Anonymous dedi ki:

  anlamlı sözler bölümü çok güzel gerçekten anlamlı sözler yer alıo 🙂

 4. Anonymous dedi ki:

  şimdi türklerin atası kurtmu değilmi öyle ise türkler tarihteki ilk darwinistler olabilir :))

Leave a Reply